فرم جستجو
  
  
  
  
 و  يا


كشور نوع تفاهم نامه عنوان تفاهم نامه سال انعقاد فایل ضمیمه وضعيت
ايران تفاهم نامه های داخلی خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ايران 1396 دانلود تفاهم نامه خاتمه يافته
ايران تفاهم نامه های داخلی سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ايران 1396 دانلود تفاهم نامه خاتمه يافته
ايران تفاهم نامه های داخلی اتاق بازرگاني صنايع، معادن و كشاورزي ايران 1396 دانلود تفاهم نامه فعال
ايران تفاهم نامه های داخلی معاونت محيط زيست انساني سازمان محيط زيست 1397 دانلود تفاهم نامه فعال
ايران تفاهم نامه های داخلی سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران 1397 دانلود تفاهم نامه فعال
ايران تفاهم نامه های داخلی سازمان بسيج مهندسين صنعتي و سازمان مديريت صنعتي 1397 دانلود تفاهم نامه فعال
ايران تفاهم نامه های داخلی معاونت اجتماعي و پيشگيري از جرم قوه قضاييه 1397 دانلود تفاهم نامه فعال
ايران تفاهم نامه های داخلی مركز ملي فرش ايران 1396 دانلود تفاهم نامه خاتمه يافته
ايران تفاهم نامه های داخلی دانشگاه فني و حرفه اي كشور 1397 دانلود تفاهم نامه فعال
ايران تفاهم نامه های داخلی معاونت آموزش، پژوهش و فناوري وزارت صمت 1397 دانلود تفاهم نامه فعال
ايران تفاهم نامه های داخلی خانه صنعت، معدن و تجارت ايران 1396 دانلود تفاهم نامه خاتمه يافته
ايران تفاهم نامه های داخلی 5 جانبه : اجراي طرح توليد پوشاك در مناطق روستايي 1396 دانلود تفاهم نامه فعال
ايران تفاهم نامه های داخلی شركت سرمايه گذاري فناوري تك وستا (توسن) 1396 دانلود تفاهم نامه فعال
ايران تفاهم نامه های داخلی 3 جانبه( وزارت آموزش و پروش، وزارت صمت و سازمان) 1393 دانلود تفاهم نامه فعال
ايران تفاهم نامه های داخلی شركت بورس كالاي ايران 1395 دانلود تفاهم نامه خاتمه يافته
ايران تفاهم نامه های داخلی انجمن پوشاك 1395 دانلود تفاهم نامه خاتمه يافته
ايران تفاهم نامه های داخلی انجمن ماشين سازان صنايع غذايي 1399 دانلود تفاهم نامه فعال
ايران تفاهم نامه های داخلی ستاد توسعه زيست فناوري 1395 دانلود تفاهم نامه خاتمه يافته
ايران تفاهم نامه های داخلی سازمان انرژي هاي نو ايران(سانا) 1395 دانلود تفاهم نامه خاتمه يافته
ايران تفاهم نامه های داخلی معاونت فرهنگي و اجتماعي وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي 1395 دانلود تفاهم نامه خاتمه يافته
ايران تفاهم نامه های داخلی شركت فرابورس ايران 1394 دانلود تفاهم نامه فعال
ايران تفاهم نامه های داخلی معاونت توسعه روستايي رياست جمهوري 1394 دانلود تفاهم نامه خاتمه يافته
ايران تفاهم نامه های داخلی شركت سهامی بیمه ایران 1394 دانلود تفاهم نامه فعال
ايران تفاهم نامه های داخلی سازمان بسيج مهندسين صنعتي و قرارگاه صنعت، معدن 1399 دانلود تفاهم نامه فعال
ايران تفاهم نامه های داخلی انجمن سازندگان تجهيزات صنعتي ايران (ستصا) 1399 دانلود تفاهم نامه فعال
ايران تفاهم نامه های داخلی شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب(Nisoc) 1399 دانلود تفاهم نامه فعال
ايران تفاهم نامه های داخلی انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران (استصنا) 1399 دانلود تفاهم نامه فعال
ايران تفاهم نامه های داخلی دانشگاه آزاد اسلامي 1399 دانلود تفاهم نامه فعال
ايران تفاهم نامه های داخلی سازمان مديريت صنعتي 1399 دانلود تفاهم نامه فعال
ايران تفاهم نامه های داخلی انجمن نفت ايران 1398 دانلود تفاهم نامه فعال
ايران تفاهم نامه های داخلی دانشگاه خوارزمي 1396 دانلود تفاهم نامه فعال
ايران تفاهم نامه های داخلی صندوق نوآوري و شكوفايي 1398 دانلود تفاهم نامه فعال
ايران تفاهم نامه های داخلی مركز دائم صادرات و سرمايه گذاري ايران 1399 دانلود تفاهم نامه فعال
ايران تفاهم نامه های داخلی بانك صنعت و معدن 1399 دانلود تفاهم نامه فعال
ايران تفاهم نامه های داخلی سازمان توسعه تجارت 1398 دانلود تفاهم نامه فعال
ايران تفاهم نامه های داخلی سازمان منطقه آزاد اروند 1398 دانلود تفاهم نامه فعال
ايران تفاهم نامه های داخلی سازمان پدافند غيرعامل 1397 دانلود تفاهم نامه فعال
ايران تفاهم نامه های داخلی اتاق اصناف ايران 1394 دانلود تفاهم نامه فعال
ايران تفاهم نامه های داخلی انجمن ملي خرماي ايران 1396 دانلود تفاهم نامه فعال
ايران تفاهم نامه های داخلی انجمن توليدكنندگان فولاد ايران 1399 دانلود تفاهم نامه فعال
ايران تفاهم نامه های داخلی مركز ملي فرش ايران 1397 دانلود تفاهم نامه فعال
ايران تفاهم نامه های داخلی شركت فرابورس ايران 1394 دانلود تفاهم نامه فعال
ايران تفاهم نامه های داخلی معاونت نوآوري و تجاري سازي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري 1399 دانلود تفاهم نامه فعال
بوسني و هرزگوين تفاهم نامه های خارجی يادداشت‌تفاهم با وزارت اقتصاد و تجارت خارجي بوسني و هرزگوين 1395 دانلود تفاهم نامه فعال
پاكستان تفاهم نامه های خارجی يادداشت تفاهم با سازمان توسعه بنكاه‌هاي كوچك و متوسط پاكستان 1393 دانلود تفاهم نامه فعال
بلغارستان تفاهم نامه های خارجی يادداشت تفاهم با آژانس ترويج بنگاه‌هاي كوچك و متوسط جمهوري بلغارستان 1395 دانلود تفاهم نامه فعال
افغانستان تفاهم نامه های خارجی يادداشت تفاهم همكاري‌هاي مشترك اقتصادي و صنعتي با وزارت احيا و انكشاف دهات جمهوري اسلامي افغانستان 1387 دانلود تفاهم نامه فعال
افغانستان تفاهم نامه های خارجی يادداشت تفاهم همكاري با و ولايت بلخ افغانستان 1391 دانلود تفاهم نامه فعال
افغانستان تفاهم نامه های خارجی يادداشت تفاهم همكاري‌هاي مشترك اقتصادي و صنعتي با وزارت تجارت و صنايع افغانستان 1386 دانلود تفاهم نامه فعال
افغانستان تفاهم نامه های خارجی يادداشت تفاهم همكاري مشترك اقتصادي و صنعتي (فني و مهندسي) با اتحاديه صنعتگران هرات-افغانستان 1390 دانلود تفاهم نامه فعال