فرم جستجو
  
  
  
 و  يا


عنوان طرح تهيه كننده سال تهيه دانلود فايل طرح
پودر لاستیک شركت شهركهاي صنعتي فارس 1388 دانلود فايل طرح
پمپ سانترفیوژ شركت شهركهاي صنعتي فارس 1389 دانلود فايل طرح
ساخت دیوارهای پیش ساخته گچی شركت شهركهاي صنعتي فارس 1389 دانلود فايل طرح
تولید شیره خرما شركت شهركهاي صنعتي فارس 1388 دانلود فايل طرح
پنیر طعم دار شركت شهركهاي صنعتي فارس 1390 دانلود فايل طرح
حشره کش شركت شهركهاي صنعتي فارس 1390 دانلود فايل طرح
سس ماهی شركت شهركهاي صنعتي فارس 1390 دانلود فايل طرح
تولید خشک کن های جدید ( میوه و سبزیجات ) شركت شهركهاي صنعتي فارس 1390 دانلود فايل طرح
تولید عصاره و پودر ریشه محک ( شیرین بیان) شركت شهركهاي صنعتي فارس 1390 دانلود فايل طرح
استفاده از گاز ازون در انبارهای نگهداری خرما شركت شهركهاي صنعتي فارس 1390 دانلود فايل طرح
مطالعات امكان سنجي مقدماتي طرح گوني پلي پروپيلن سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران 1387 دانلود فايل طرح
مطالعات امكان سنجي مقدماتي توليد گلیسیرین سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران 1387 دانلود فايل طرح
مطالعات امكان سنجي مقدماتي توليد گوگرد بنتونیتی سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران 1387 دانلود فايل طرح
مطالعات امكان سنجي مقدماتي طرح گيره و رخت آويز پلاستيكي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران 1387 دانلود فايل طرح
مطالعات امكان سنجي مقدماتي طرح توليد (Superpipe) لوله هاي سوپر پايپ سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران 1386 دانلود فايل طرح
مطالعات امكان سنجي مقدماتي طرح توليد لوله و اتصالات پلي اتيلن سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران 1386 دانلود فايل طرح
مطالعات امكان سنجي مقدماتي طرح توليد لوله پلي پروپيلن سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران 1386 دانلود فايل طرح
مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید مایعات شوینده سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران 1386 دانلود فايل طرح
مطالعات امكان سنجي مقدماتي طرح توليد محصولات پلاستيكي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران 1387 دانلود فايل طرح
مطالعات امكان سنجي مقدماتي طرح توليد مخازن پلي اتيلني سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران 1386 دانلود فايل طرح
مطالعات امكان سنجي مقدماتي طرح توليد مشمع سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران 1387 دانلود فايل طرح
مطالعات امكان سنجي مقدماتي طرح توليد مواد آستري و پوشش عايق لوله گاز سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران 1387 دانلود فايل طرح
مطالعات امكان سنجي مقدماتي طرح توليد نايلون و چاپ روي آن سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران 1386 دانلود فايل طرح
مطالعات امكان سنجي مقدماتي توليد نرمال پارافین سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران 1387 دانلود فايل طرح
مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید نوار تفلون سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران 1387 دانلود فايل طرح
مطالعات امكان سنجي مقدماتي طرح توليد نوار چسب(مخصوص برق) سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران 1387 دانلود فايل طرح
مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید نوار چسب سلوفانی سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران 1387 دانلود فايل طرح
مطالعات امكان سنجي مقدماتي طرح تولید نوار دور شیشه سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران 1387 دانلود فايل طرح
مطالعات امكان سنجي مقدماتي طرح توليد نوارهای صنعتی و مصرفی سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران 1387 دانلود فايل طرح
مطالعات امكان سنجي مقدماتي طرح توليد واکس کفش سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران 1387 دانلود فايل طرح