معاونين و مديران سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران

حوزه مدیر عامل
علی رسولیان
معاون وزیر، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل
تلفن : 3-88770871 | نمابر : 88770870
rasoulian@isipo.ir
علی بلالی دهکردی
دبیر هیأت مدیره، مشاور و مدیر حوزه مدیرعامل
تلفن : 021-88770871 | نمابر : 021-88770870
balali@isipo.ir

بازرس‌ ویژه‌ مدیرعامل‌
تلفن : 88774639 | نمابر : 88770921-9 (داخلی 125)
مقداد رشیدی
مسئول پیگیری‌های ویژه مدیرعامل و سرپرست دفتر ارزیابی عملکرد
تلفن : 3-88770871 | نمابر : 88770870
rashidi@isipo.ir

مدیریت های مستقل
امید ساعی
مشاور مدیرعامل و مدیر روابط عمومی
تلفن : 88770854 | نمابر : 88774035
saei@isipo.ir
عسکری مجتهدزاده
مشاور مدیرعامل و مدیر حراست
تلفن : 6-88770855 | نمابر : 6-88770855
mojtahedzadeh@isipo.ir
رضا شجاعی
مشاور مدیرعامل و مدیر مناطق ویژه اقتصادی
تلفن : 88770883 | نمابر : 88770882
shojaei@isipo.ir
فرهاد اصل ایرانی فام
مدیر حقوقی و امور قراردادها
تلفن : 88770881 | نمابر : 88770882
iranifam@isipo.ir
همایون توفیقی دورباش
مدیر ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی
تلفن : 88770806 | نمابر : 88770807
tofighi@isipo.ir
عباس نظامی
مدیر امور مجامع
تلفن : 88770922 | نمابر : 88770882
nezami@isipo.ir
سید محمد مهدی شاهرخی
مدیر هسته گزینش
تلفن : 88770896 | نمابر : 88770843
shahrokhi@isipo.ir

معاونت برنامه ریزی
رضا غلامی اوریمی
سرپرست معاونت برنامه‌ریزی
تلفن : 88770863 | نمابر : 88770865
gholami@isipo.ir
رضا غلامی اوریمی
مدیر مطالعات، برنامه‌ریزی و بودجه
تلفن : 88770863 | نمابر : 88770865
gholami@isipo.ir
حامد طیبی
مدیر نظارت و امور متقاضیان
تلفن : 88770863 | نمابر : 88770865
بهروز خسروی
مدیر آمار و فنآوری اطلاعات
تلفن : 88770841 | نمابر : 88770865
khosravi@isipo.ir

معاونت فنی
فتحعلی محمد زاده
معاون فنی
تلفن : 88770912 | نمابر : 88770914
mohammadzadeh@isipo.ir
سعید مردان
مدیر مطالعات فنی، اقتصادی و مکان یابی
تلفن : 88770912 | نمابر : 88770914
mardan@isipo.ir
آزاده حسنی بافرانی
مدیر هماهنگی امور شهرک‌ها و نواحی صنعتی
تلفن : 88770912 | نمابر : 88770914
hasani@isipo.ir
پیمان صفایی
مدیر امور فنی و زیرساخت
تلفن : 88770912 | نمابر : 88770914
safaie@isipo.ir

معاونت صنایع کوچک
عزیزاله قربانی
معاون صنایع کوچک
تلفن : 88770918 | نمابر : 88770920
ghorbani@isipo.ir
طهمورث لاهوتی اشکوری
مدیر توسعه صنعتی و فنآوری
تلفن : 88770918 | نمابر : 88770920
lahooti@isipo.ir
الهام اسدی
مدیر تأمین منابع مالی و سرمایه‌گذاری
تلفن : 88770918 | نمابر : 88770920
asadi@isipo.ir
حسین شفیع زاد گردشی
مدیر توسعه بنگاه‌ها و کارآفرینی
تلفن : 88770918 | نمابر : 88770920
shafiezad@isipo.ir
احمد جوانمردی
مدیر توسعه بازار و امور بین‌الملل
تلفن : 88770918 | نمابر : 88770920
javanmardi@isipo.ir

معاونت توسعه مدیریت، منابع و امور استانها
رضا رحیمی
معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان‌ها
تلفن : 88770773 | نمابر : 88770582
rahimi@isipo.ir
ابوالفضل ابوالقاسمی
مدیر منابع انسانی و پشتیبانی
تلفن : 88770868 | نمابر : 88770582
aboulghasemi@isipo.ir
سید داود حیدری
مدیر امور مالی و ذیحسابی
تلفن : 88770874 | نمابر : 88770581
heidari@isipo.ir