از آنجايي كه صنايع كوچك كشور عمدتا توان مالي كافي براي خريد بيمه مناسب و پوشش خطرات احتمالي خود ندارند، سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران به عنوان متولي امور صنايع كوچك كشور تصميم گرفت با همكاري شركت بيمه ايران، بيمه خاص صنايع كوچك را با قيمت ارزان و درنظر گرفتن ويژگي ها و نيازهاي صنايع كوچك، براي تسهيل توليد ازطريق افزايش ضريب امنيت و كاهش ريسك صنايع كوچك طراحي و عرضه نمايد. صنايع كوچك كشور با استفاده از اين بيمه، با ريسك كمتر و ضريب امنيت بالاتري در فرآيندهاي توليد و توزيع محصولات خود فعاليت مي نمايند.

با بررسی میزان ریسک و خطرات احتمالی پیش روی تولید صنایع کوچک کشور و با درنظرگرفتن ویژگیها و مسائل پیرامون صنایع کوچک کشور، عدم برخورداری از پوشش بیمه ای مناسب، به عنوان مسئله مهم شناسایی و تعریف بیمه خاص صنایع کوچک به عنوان بهترین شیوه حمایت و کاهش ریسک تولید برگزیده شد.

ازجمله مزاياي اين بيمه خاص مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

1-متولی شدن بزرگترین شرکت بیمه ای کشور با بالاترين سهم نگهداری ریسک به عنوان بیمه گر در ارزیابی ،صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت به عنوان پشتوانه صنایع کوچک كشور

2- ایجاد پوشش درمان تکمیلی کارکنان صنایع کوچک كشورتوسط شرکت بیمه ایران که طرف قرارداد قریب به حداکثری واحد های درمانی خصوصی و عمومی سراسر کشور می باشد

3- تدوین و طراحی بیمه نامه جامع با حدا قل نرخ و شرایط به جای انواع بیمه نامه های مختلف و متعدد به منظور دسترسی صاحبان صنایع و رفع دغدغه های آنان در خصوص پوششهای تخصصی مورد نیاز

4- بهبود و ایجاد امنیت و آرامش از طریق ایجاد کلینیک ریسک و راهکارهای حذف و یا کنترل ریسک قبل از وقوع هرگونه حادثه.

5- ایجاد پوشش بیمه اعتباری جهت واحد های صنعتی كوچك به منظور فروش محصولات تولیدی و رفع دغدغه عدم وصول مطالبات در بسته حمایتی صنایع كوچك که تا کنون ارائه این پوشش از بخش صنعت دریغ شده بود .

6- استقرار واحد ارائه کننده خدمات و مشاوره بیمه ای در کلیه شهرکهای صنعتی كشور جهت دسترسی آسان و دریافت خدمات بیمه ای در محل

7-در راستای حمایت از صنایع کوچک كشور و باتوجه به جامعیت بیمه گذاران مستقر در واحد های صنعتی، کاهش میزان حق بیمه و ارائه تسهیلات بیمه ای از نکات برجسته بسته بیمه ای خاص صنايع كوچك می باشد.